Arxiu Fotogràfic del Festival

Els darrers anys, els arxius històrics han anat esdevenint centres de lliure accés a la informació que s'han anat obrint a la ciutadania gràcies a l'aplicació de les noves tecnologies. Per aquest motiu, el Festival Castell de Peralada ha decidit emprendre aquest nou camí cap a la digitalització i obrir les portes de la riquesa cultural i històrica daquest esdeveniment cultural.

L'arxiu facilita l'accessibilitat al fons documental disponible per a tot el públic a través d'internet. Entre les imatges i documents digitalitzats que es podran consultar, destaquen sobretot les fotografies de grans moments de la història de les arts escèniques a casa nostra.

La transformació digital de l'arxiu s'anirà fent en diferents fases, ja que es tracta d'un arxiu viu i en actualització constant, fins oferir totes les imatges, cartells i documents editorials de la història del Festival, que a la vegada és també un capítol molt important de la història musical, operística, de les arts escèniques i de la dansa al nostre país.